Maharashtra State Bureau of Textbook Production & Curriculum Research,Pune
Home Contact
Maharashtra State Text Book Store & Distribution Centre, Mumbai
Head Of the Office
Shri. Ajay Yadav
Designation
Depot Manager
About Office
Distribution Region
Greater Mumbai, Suburban Mumbai

Open Sale 2019-20
83.76 lakh Textbooks

Samagra Shiksha Supply 2020
34.58 lakh Textbooks
9423005071
022-28771852
dm_goregaon@ebalbharati.in
Vir Sanghvi Marg, Udyog Nagar, Goregaon West, Mumbai 400104
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
506
AJAY BHIKU YADAV
DEPOT MANAGER
2
490
VIKAS GANPAT MORE
ASST DEPOT MANAGER
3
544
KRISHNA DAMAJI DARPE
D.S.(BOOK)
4
1708
RAVINDRA ATMARAM PARAB
SR DEPOT ASST
5
641
MAHADEO LAXMAN GAWDE
SR DEPOT ASST
6
535
MAHENDRA DADU DHANDORE
SR. DRAWER
7
410
ARUN VASANT PARAB
SR. DRAWER
8
473
YASHWANT PANDURANG JOSHI
SR. DRAWER
9
484
JAYPRAKASH RAMCHANDRA PATIL
DRAWER
10
541
VIJAY SHIVRAM BHUVAD
DRAWER
11
662
SACHIN KRISHNA KOLAMBE
DRAWER
12
1634
RAVINDRA TUKARAM JADHAV
DRAWER
13
1638
SHAILESH PANDURANG SHIRVANDEKAR
SEVAK (K-2)
14
1640
SHASHIKANT RAGHO SATARDEKAR
DRAWER
15
1686
RAJESH YASHVANT AMBEKAR
DRAWER
16
1717
BHASKAR SHIVDA WAGHMODE
DRAWER
17
1752
RUCHITA BHARAT RAMBADE
SEVAK
18
1761
OMKAR RAJAN NAR
SEVAK
19
1688
BHIMBAHADDUR KHADAKBHADDUR SONAR
SEVAK
20
1689
RAVINDRA SITARAM BAVKAR
SEVAK
21
1707
YOGESH GOPAL BABAR
SEVAK
22
1714
BIRSINGH KISANSINGH GORKHA
SEVAK
23
566
HARESH SONU VALVI
SEVAK