Maharashtra State Bureau of Textbook Production & Curriculum Research,Pune
Home Contact
Maharashtra State Text Book Store & Distribution Centre, Pune
Head Of the Office
Shri. Shashikant Nimbalkar
Designation
Depot Manager
About Office
Distribution Region
Pune District, Solapur District, Ahemadnagar District

Open Sale 2019-20
60.78 lakh Textbooks

Samagra Shiksha Supply 2020
96.10 lakh Textbooks
9423005070
020-25716307
dm_pune@ebalbharati.in
Senapati Bapat Marg, Pune 411004
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
169
SHASHIKANT SAMPATRAO NIMBALKAR
DEPOT MANAGER
2
163
VINOD PANDURANG ASMAR
ASST DEPOT MANAGER
3
159
MANISHA PRAKASH SALUNKE
DEPOT SUPDT (BOOK)
4
640
DATTATRAY BHIKAJI DIGHE
DEPOT SUPDT (A/CS)
5
956
SAGAR MACHHINDRANATH BHAPKAR
ASSTT.PRODUCTION OFFICER
6
172
SANDHYA SANJAY JADHAV
D.S.(PAPER)
7
680
GANESH RAMCHANDRA PANSARE
SR.CLERK.
8
153
BHAVANA PRAMOD GORAWADE
SR DEPOT ASST
9
213
MANISHA RAJENDRA GAIKWAD
SR DEPOT ASST
10
214
MAHESH LEKHARAM AHIR
SR DEPOT ASST
11
648
PRASAD VASUDEV GODBOLE
SR DEPOT ASST
12
1672
NIKHIL BALKRISHNA VYAWAHARE
SR DEPOT ASST
13
401
SUNIL BAPU VANJARI
SR.DRIVER
14
1642
DEEPAK GANPAT KHAIRE
SR.DRIVER
15
91
VITTHAL PANDURANG BOKAD
SR. DRAWER
16
469
DNYANESHWAR DEVAKA LOHAKARE
SR. DRAWER
17
121
TANAJI TUKARAM GAIKWAD
DRAWER
18
166
SANJAY VITTHALRAO LATURKAR
DRAWER
19
168
MANOJ RAMCHANDRA KAMBLE
DRAWER
20
206
RAJESH BALU RANDIVE
DRAWER
21
616
NITIN BALKRUSHNA POPHALE
DRAWER
22
664
SHANKAR MARUTI BHANDE
DRAWER
23
678
NITIN MADHUKAR JADHAV
DRAWER
24
682
ANIL GULAB KARALE
DRAWER
25
192
MOHAMMED FAROOQUE MOHAMMED SULTAN SUFI
SEVAK
26
508
SUNIL DADU DANDORE
SEVAK
27
624
DEVIDAS KANHAIYA SHIKOTRE
SEVAK
28
1690
PRASHANT BHIMRAO SONAWANE
SEVAK
29
1695
MAHENDRA SHASHIKANT JADHAV
SEVAK
30
1700
RAJU SAHEBRAO SHELAR
SEVAK
31
1734
RANGNATH SHIVAJI PILANE
SEVAK
32
1760
BHUSHAN SHRAVANKUMAR NAKATE
SEVAK