महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, नागपूर
कार्यालय प्रमुख
श्री. किशोर पाटणकर
पदनाम
प्र. भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
नागपूर जिल्हा, भंडारा जिल्हा, गोंदिया जिल्हा, वर्धा जिल्हा, गडचिरोली जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
२६.३६ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
५०.०३ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005072
-
dm_nagpur@ebalbharati.in
रवींद्र नाथ टागोर मार्ग, महाराजाबाग रोड, इंस्टीट्यूट ऑफ सायन्स च्या समोर, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर ४४०००१