महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, कोल्हापूर
कार्यालय प्रमुख
श्री. माणिक पाटील
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
कोल्हापूर जिल्हा, सातारा जिल्हा, सांगली जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा, सिंधुदुर्ग जिल्हा

खुली विक्री २०१९-२०
२७.५६ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२०
५८.८५ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005076
(0230)2468028,2468576
dm_kolhapur@ebalbharati.in
एमआयडीसी, शिरोली, कोल्हापूर ४१६१२२