महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
कार्यालय प्रमुख
श्री. कृष्णकुमार पाटील
पदनाम
संचालक
कार्यालयाविषयी
हे कार्यालय बालभारतीचे मुख्यालय आहे.
  • सर्व विभाग प्रमुखांचे कार्यालय मुख्यालयात आहेत. (निर्मिती विभाग प्रमुख वगळुन)
  • विद्या विभागांच्या वेगवेगळ्या सभांसाठी या जागेमध्ये मोठा हॉल आणि कॉन्फरन्स रूम आहेत.
  • येथे संदर्भ पुस्तकांची एक प्रशस्त लायब्ररी आहे.
  • येथे ईडीपी (संगणक) विभागाचे डेटा सेंटर आहे.
9422058175
(020)25659465
pa_director@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
1765
KRISHNAKUMAR BHASKARRAO PATIL
DIRECTOR
2
1763
UJJWALA AJAY DHEKNE
INTERNAL AUDIT OFFICER.
3
1764
BHARATI RANJEET DESHMUKH
FINANCE AND ACCOUNTS OFFICER
4
10096
CHANDRAKANT MARUTI SHINDE
EXECUTIVE ENG. (K-12)
5
174
RAVIKIRAN JANARDHAN JADHAV
SPL.OFFICER (GEOGRAPHY)(K-12)
6
194
KETAKI NITESH JANI
SPL.OFFICER (GUJARATI) (K-12)
7
195
YOGESH BALKRISHNA LIMAYE
E.D.P.MANAGER
8
1628
SADANAND MARUTI BILLUR
SPL.OFFICER (KANNAD) (K-12)
9
222
H V BABAR
PRODUCTION OFFICER
10
640
DATTATRAY BHIKAJI DIGHE
A.M.S.D.
11
1738
PRAVIN SUBHASHARAO MOHITE
RESEARCH OFFICER
12
1739
KIRAN SHAMRAO KENDRE
EXECUTIVE EDITOR (KISHOR)
13
184
SANTOSH JAYVANT PAWAR
ASSTT. SPL. OFFICER (K-11)
14
169
SHASHIKANT SAMPATRAO NIMBALKAR
A.F.A.O.
15
155
SUJATA RAJEDRA KALBHOR
A.I.A.O.
16
1741
SAVITA ANIL WAYAL
SPL.OFFICER (MARATHI)
17
1720
PRASHANT PANDURANG DHAMAPURKAR
LIBRARIAN
18
1740
VARSHA KIRAN SARODE
ASSTT. SPL. OFFICER
19
548
JALINDAR BAPURAO PATIL
SUPDT.(PAPER)
20
1630
SHUBHANGI SURESH NANDKHILE
SUPDT.(PAPER)
21
125
TUKARAM NARAYAN MALI
SR.STENOGRAPHER.
22
171
VARSHA SHIVAJIRAO SHINDE
SUPDT (GENERAL)
23
133
RAVINDRA RAJENDRA PAWAR
OFFICE SUPDT.
24
136
RAVEENDRA RAMCHANDRA MANE
SR.STENOGRAPHER.
25
138
GANAPAT NAMADEO SHINGADE
SUPDT.(BOOKS)
26
200
SANGEETA RAJESH RAWADE
ACCOUNTANT.
27
164
YASHWANT MARUTI SATHE
SUPDT.(TRANSPORT)
28
205
NISHA RAVINDRA GOLE
ACCOUNTANT.
29
207
JYOTI MAHESH CHITTEKAR
ACCOUNTANT.
30
208
MANGAL SANTOSH MANDLIK
INTERNAL AUDITOR
31
209
SATISH DHONDIBHAU BHAGWAT
INTERNAL AUDITOR
32
210
VAIDEHI VINAYAK SHUKLA
ACCOUNTANT.
33
211
MANISHA GORAKH BHAGANAGARE
ACCOUNTANT.
34
212
SWATI VIJAY MODAK
ACCOUNTANT.
35
1719
SANDEEP YASHWANT NIKAM
ASSTT. RESEARCH OFFICER
36
113
NIVEDITA SANJAY BHIDE
ASSTT. LIBRARIAN (K-10)
37
156
SAVITA SHREERAM SAKHALKAR
ASSTT. LIBRARIAN
38
203
SANDEEP NAMDEO KORKE
SR.CLERK.
39
189
GEETA GANESH THAKUR
COPY WRITER (SINDHI) (K-6)
40
181
VISHNU MAHADEV PISE
SR.CLERK.
41
182
VAISHALI MADHUKAR MALASHE
TECH.ASSTT.(PR00F)
42
1629
SMITA SUNIL KELKAR
SR.CLERK.
43
666
VISHAL SOPAN KAMBLE
SR.CLERK.
44
585
SUBHASH RAVJI DOLAS
SR.CLERK.
45
647
DINESH RAJGOPAL PILLAY
SR.CLERK.
46
1728
SHARAD SOPAN MOHITE
SR.CLERK.
47
1694
DEEPAK SITARAM KUMBHAR
SR.CLERK.
48
1701
N D ZURANGE
SR.CLERK.
49
1706
AMIT GULAB KEDARI
SR.CLERK.
50
1669
YOGESH APPA GOGAWALE
SR.CLERK.
51
1672
NIKHIL BALKRISHNA VYAWAHARE
SR.CLERK.
52
1676
KAMINI VIKAS PRABHUNE
SR.CLERK.
53
1665
MANGAL RAMESH MAHADIK
SR.CLERK.
54
1679
CHETAN VIJAY JOSHI
SR.CLERK.
55
1754
PUSHPA SAKHARAM WAJE
SR.CLERK.
56
1633
DASHRATH RAMCHANDRA DIMBLE
SR.DRIVER
57
1691
YOGESH ANKUSH GAWADE
JR.CLERK.
58
1766
SAKSHI REVAYYA GANACHARI
JR.CLERK.
59
88
DIGAMBAR SADASHIV RASKAR
HAWALDAR
60
97
AMAR JAGANNATH SHINDE
DRAWER
61
105
CHANDRAKANT KISAN KUMKAR
DRAWER
62
154
RAJESH RAMCHANDRA BANGUDE
DAFTARI
63
130
SANJAY VASANT KENGALE
DRAWER
64
176
ARVIND DHONDU PAWAR
DRAWER
65
196
HANUMANT RAMBHAU RAJPURE
DRAWER
66
197
RAMDAS BABASAHEB TAKAWANE
XEROX OPERATOR
67
199
MANOJ PANDURANG CHORAT
NAIK
68
201
RATANSINGH RANSINGH SONAR
DRAWER
69
1632
RAJENDRA DHONDIRAM MANE
DRAWER
70
690
RAHIM GULAMHUSEN SHAIKH
DRAWER
71
571
SHIRISH ANANT PACHANGE
RONIO OPERATOR
72
624
DEVIDAS KANHAIYA SHIKOTRE
SEVAK
73
652
PRAMOD RAMCHANDRA YEVALE
SEVAK
74
646
NANDKUMAR MADRAMUTTU PILLAY
SEVAK
75
1631
DATTATRAY BHIMRAO BANGAR
SEVAK
76
1667
RAJASHRI BABULAL TARU
SEVAK
77
1678
RENUKA SHISHUPAL ZANAKE
SEVAK
78
1700
RAJU SAHEBRAO SHELAR
SEVAK
79
162
KIRANPAL CHHOTAN MANGWANE
SEVAK
80
81
NARESH SHAM SALUNKE
SEVAK
81
1755
DEVI RAVI MAHADIK
SEVAK