महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
कार्यालय प्रमुख
श्री. कृष्णकुमार पाटील
पदनाम
संचालक
कार्यालयाविषयी
हे कार्यालय बालभारतीचे मुख्यालय आहे.
  • सर्व विभाग प्रमुखांचे कार्यालय मुख्यालयात आहेत. (निर्मिती विभाग प्रमुख वगळुन)
  • विद्या विभागांच्या वेगवेगळ्या सभांसाठी या जागेमध्ये मोठा हॉल आणि कॉन्फरन्स रूम आहेत.
  • येथे संदर्भ पुस्तकांची एक प्रशस्त लायब्ररी आहे.
  • येथे ईडीपी (संगणक) विभागाचे डेटा सेंटर आहे.
9422058175
(020)25659465
pa_director@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
150
ALAKA SURENDRA POTDAR
SPL.OFFICER (HINDI) (K-12)
2
151
AJAYKUMAR SUDHAKAR LOLAGE
SPL.OFFICER (WORK EXP.) (K-12)
3
174
RAVIKIRAN JANARDHAN JADHAV
SPL.OFFICER (GEOGRAPHY)(K-12)
4
193
BHARAT . TULASI
SPL.OFFICER (TELUGU) (K-12)
5
194
KETAKI NITESH JANI
SPL.OFFICER (GUJARATI) (K-12)
6
195
YOGESH BALKRISHNA LIMAYE
E.D.P.MANAGER
7
1628
SADANAND MARUTI BILLUR
SPL.OFFICER (KANNAD) (K-12)
8
222
H V BABAR
PRODUCTION OFFICER
9
657
MITALI MAHENDRA SHITAP
PRODUCTION OFFICER
10
180
UJJVALA SHRIKANT GODBOLE
ASSTT. SPL. OFFICER (K-11)
11
184
SANTOSH JAYVANT PAWAR
ASSTT. SPL. OFFICER (K-11)
12
155
SUJATA RAJEDRA KALBHOR
A.I.A.O.
13
135
JAYWANT BABAN SALUNKE
A.F.A.O.
14
143
SANDHYA VINAY UPASANI
ASSTT. SPL. OFFICER (K-11)
15
146
NAVEDHUL HAK INAMUL HAK KHAN
SPL.OFFICER (URDU)
16
106
MOHAN SHAMRAO SAWANT
A.M.S.D.
17
1738
PRAVIN SUBHASHARAO MOHITE
RESEARCH OFFICER
18
1739
KIRAN SHAMRAO KENDRE
EXECUTIVE EDITOR (KISHOR)
19
1741
SAVITA ANIL WAYAL
SPL.OFFICER (MARATHI)
20
1720
PRASHANT PANDURANG DHAMAPURKAR
LIBRARIAN
21
113
NIVEDITA SANJAY BHIDE
ASSTT. LIBRARIAN (K-10)
22
117
PRATIBHA ASHOK WARADE
SR.STENOGRAPHER.
23
125
TUKARAM NARAYAN MALI
SR.STENOGRAPHER.
24
126
SUNEETA BALKRASHNA KHEDKAR
SUPDT.(TRANSPORT)
25
94
ANGAD CHINTAMAN CHOUDHARI
ACCOUNTANT.
26
136
RAVEENDRA RAMCHANDRA MANE
SR.STENOGRAPHER.
27
138
GANAPAT NAMADEO SHINGADE
SUPDT.(BOOKS)
28
181
VISHNU MAHADEV PISE
DEPOT SUPDT (BOOK)
29
175
BHAGYASHRI DIGAMBAR KALE
DEPOT SUPDT (BOOK)
30
133
RAVINDRA RAJENDRA PAWAR
OFFICE SUPDT.
31
171
VARSHA SHIVAJIRAO SHINDE
SUPDT (GENERAL)
32
200
SANGEETA RAJESH RAWADE
INTERNAL AUDITOR
33
202
DILIPKUMAR BALASAHEB VITKAR
INTERNAL AUDITOR
34
548
JALINDAR BAPURAO PATIL
SUPDT.(PAPER)
35
205
NISHA RAVINDRA GOLE
ACCOUNTANT.
36
207
JYOTI MAHESH CHITTEKAR
ACCOUNTANT.
37
210
VAIDEHI VINAYAK SHUKLA
ACCOUNTANT.
38
211
MANISHA GORAKH BHAGANAGARE
ACCOUNTANT.
39
212
SWATI VIJAY MODAK
ACCOUNTANT.
40
1740
VARSHA KIRAN SARODE
ASSTT. SPL. OFFICER
41
1719
SANDEEP YASHWANT NIKAM
ASSTT. RESEARCH OFFICER
42
1728
SHARAD SOPAN MOHITE
SR.CLERK.
43
585
SUBHASH RAVJI DOLAS
SR.CLERK.
44
598
J. S. GAIKWAD
SR.CLERK.
45
621
ADINATH YASHWANT GHULE
SR DEPOT ASST
46
647
DINESH RAJGOPAL PILLAY
SR.CLERK.
47
665
SHASHIKANT PANDURANG DHUMAL
SR DEPOT ASST
48
666
VISHAL SOPAN KAMBLE
SR DEPOT ASST
49
1629
SMITA SUNIL KELKAR
SR.CLERK.
50
1630
SHUBHANGI SURESH NANDKHILE
SR.CLERK.
51
1587
NAVNATH GULAB KHARAT
SR.CLERK.
52
1665
MANGAL RAMESH MAHADIK
SR.CLERK.
53
1666
REKHA ABHAY CHAVAN
SR.CLERK.
54
1669
YOGESH APPA GOGAWALE
SR.CLERK.
55
1676
KAMINI VIKAS PRABHUNE
SR.CLERK.
56
1679
CHETAN VIJAY JOSHI
SR.CLERK.
57
1687
MAHENDRA VASANT GAIKWAD
SR.CLERK.
58
1694
DEEPAK SITARAM KUMBHAR
SR.CLERK.
59
1697
SAGAR PRAKASH GAIKWAD
SR.CLERK.
60
1701
N D ZURANGE
SR DEPOT ASST
61
1706
AMIT GULAB KEDARI
SR.CLERK.
62
203
SANDEEP NAMDEO KORKE
SR.CLERK.
63
204
RAMU KANAKAYYA KOLI
SR DEPOT ASST
64
182
VAISHALI MADHUKAR MALASHE
TECH.ASSTT.(PR00F)
65
189
GEETA GANESH THAKUR
COPY WRITER (SINDHI) (K-6)
66
156
SAVITA SHREERAM SAKHALKAR
ASSTT. LIBRARIAN
67
1754
PUSHPA SAKHARAM WAJE
JR.CLERK.
68
88
DIGAMBAR SADASHIV RASKAR
HAWALDAR
69
97
AMAR JAGANNATH SHINDE
DRAWER
70
105
CHANDRAKANT KISAN KUMKAR
DRAWER
71
130
SANJAY VASANT KENGALE
DRAWER
72
154
RAJESH RAMCHANDRA BANGUDE
DAFTARI
73
176
ARVIND DHONDU PAWAR
DRAWER
74
201
RATANSINGH RANSINGH SONAR
DRAWER
75
196
HANUMANT RAMBHAU RAJPURE
DRAWER
76
197
RAMDAS BABASAHEB TAKAWANE
XEROX OPERATOR
77
199
MANOJ PANDURANG CHORAT
NAIK
78
1632
RAJENDRA DHONDIRAM MANE
DRAWER
79
690
RAHIM GULAMHUSEN SHAIKH
DRAWER
80
571
SHIRISH ANANT PACHANGE
RONIO OPERATOR
81
652
PRAMOD RAMCHANDRA YEVALE
SEVAK
82
646
NANDKUMAR MADRAMUTTU PILLAY
SEVAK
83
1667
RAJASHRI BABULAL TARU
SEVAK
84
1631
DATTATRAY BHIMRAO BANGAR
SEVAK
85
1691
YOGESH ANKUSH GAWADE
SEVAK
86
1678
RENUKA SHISHUPAL ZANAKE
SEVAK
87
162
KIRANPAL CHHOTAN MANGWANE
SEVAK
88
81
NARESH SHAM SALUNKE
SEVAK
89
1755
DEVI RAVI MAHADIK
SEVAK