महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
ग्रंथालय विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. धामापूरकर प्रशांत पांडुरंग
पदनाम
ग्रंथपाल
विभागाविषयी
 • बालभारती ग्रंथालयात मराठी, हिंदी, उर्दू, कन्नड, सिंधी, गुजराती आणि तेलगू भाषांमध्ये दीड लाखाहून अधिक पुस्तकांचा 'मधुसंचय' आहे.
 • बालभारती ग्रंथालयाकडे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांचे १७७ वेगवेगळ्या विषयांवर सदस्यता आहे.
 • सन १८३६ पासूनची दुर्मिळ पाठ्यपुस्तके, विविध राज्ये व देशांमधील पाठ्यपुस्तके, नकाशे, पाच हजार ज्ञानकोश, राजपत्रिका आणि जनगणनेची नोंद बालभारती लायब्ररीमध्ये उपलब्ध आहेत.
  -
  020-25716218
  librarian@ebalbharati.in
  सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४